Elin Andréasson

Tänkesten

Tankar som hamnar i rytm och tempo med stegen jag tar
Fria, utan medveten styrning och givet mål
Inga svar, inga nya insikter
men känslan av att uppleva fria och öppna kanaler

Så plötsligt
Det som spretat och flaxat fritt vill ta form
En linje
En tråd

Ibland föds en idé
Ibland formas ett svar

Men oftast bara att vara
i mitt eget huvud
mitt eget medvetande
världsuppfattning
i det som är jag
just nu
varje dag
ett nytt jag

Här
På min sten är tankarna genomskinliga

One Comment

  1. Debs

    that is one beautiful spot and beautiful words , even though I cannot translate it all fully I feel the flavour and feel of your spirit