Följ Enhörningen/Follow the Unicorn

Vi samlar på Fengersfors berättelser! Följ enhörningen och berätta om en plats i Fengersfors som betyder mycket för dig. Vi vill återskapa bygdens historia utifrån ett personligt perspektiv!

1. Beskriv en plats som är viktig för dig
2. Markera platsen på kartan.
3. Gör sedan en dokumentation av platsen. I form utav ett fotografi, en video film, en dikt eller på annat val-fritt sätt.
Skicka sedan dokumentationen till a@alexiamellor.com

 

 
QRCode

Leave a Reply