Gerd Bancks

-Fröskogs gamla skola
Flyttade till Fröskog gamla skolas kollektiv när jag var 29 år,
där bodde vi ett gäng och drev ett hantverkscafé på somrarna. Flyttade därifrån till eget hus 1980, men hyrde skolan 2008 när jag hade min 60-årsfest där! Vi ordnade med musikkvällar också, det var så Fröskogs kulturförening började. Fengersfors är lugnt och fin livskvalité, Not Quite har blivit ett stort lyft för samhället och även för oss, mig och Marie

One Comment

  1. debs

    I would love to know more about how the art, culture , and craft scene started up here , can any of you founding members begin writing a history of this area , does anyone have the time or energy to get this recorded for us newer folk and younger people