Maria Strand

En plats som jag finner ro på och som får mig att känna mig hemma. Platsen är ett berg som visserligen inte längre ger så mycket utsikt längre pga att träden vuxit sig höga men då jag var liten gav mig en hissnande känlsa när jag tittade på utsikten. Jag tyckte när jag var liten att utsikten gav mig en perspektiv från ovan över den plats som jag kände var mitt hem mitt Fengersfors. Nu får platsen mig också att känna mig hemma och jag känner skogen runt berget där jag vet vart varje stig leder mig.

 

One Comment

  1. debs

    did you grow up with the forest , or did the forest grow up with you !