Mikael Persson

Knarrbysjön

Jag är en ”vattenman”. Så länge jag kan minnas har jag upplevt vatten i olika skepnader som något intressant, rogivande och inte minst viktigt. Utan vatten inget liv!! Det första jag lade märke till när vi för 27 år sedan först kom till Fengersfors, för att få ta del av planerna på att etablera en vattenbruksutbildning i det gamla bruket, var Knarrbysjöns fantasiskt klara och rena vatten. Den känsla jag då fick lever vidare och därför söker jag mig ofta till denna speciella plats vid Knarrbysjöns strand. Här finner jag lugn och frid och kan hämta nödvändig kraft från naturen. Här har vi vår båt som möjliggör utflykter på sjön, ibland med spö i handen. Ofta är jag alldeles ensam ute på detta vatten. Inte en båt eller människa i sikte så långt ögat når, och det är långt. En och annan fågel gör mig sällskap och ibland simmar bävern förbi. Vilket privilegium – vilken lyx. Jag känner stor tacksamhet för dessa upplevelser.

I am a ”waterman”. For as long as I can remember, I have thought of water and all its shapes as something interesting, soothing and of utmost importance. Without water there would be no life!! When we first came to Fengersfors 27 years ago in order to partake in the creation of a course centered around aquaculture which would be held in the old factory, the first thing I noticed was the lake’s amazingly clear and clean waters. The feeling I felt back then is still there. That is why I often find myself returning to this particular spot along the lake’s stony shores. It is here that I find peace and tranquility and where I can draw the strength I need from nature. This is where we keep our boat, which allows us to venture on to the lake itself, often with fishing rod in hand. I’m often out there all by myself. Not a boat or human as far as the eye can see, and that is quite the distance. A bird or two keeps me company, and every now and then a beaver will swim by. Such a privilege – such a luxury. I am so deeply thankful for all these experiences.

 

One Comment

  1. debs

    I think it’s amazing how many of us are wandering around been peaceful , yet we don’t get in each others way , and everybody feels like they have the space to just be . . .