Stig Kälvelid

Namnlös

Skogen är mitt hem. Här funderar, helar, vandrar och sjunger mitt hjärta.

Träden berättar sin historia för mig och vi hjälper varandra.

Den här platsen var min första anhalt på de naturliga vägen och hit går

jag ofta, hämtar kraft och lyssnar på Moder Jord.

I skogen finns inga bekymmer, de rinner av när jag träder in i dess hem.

 

Stig Kälvelid 5 juli 2012

One Comment

  1. debs

    mulleman !